SKŁAD ZARZĄDU

  

Anna Wołyniec - Prezes Zarządu

Urszula Błaszczyk  - Członek Zarządu

Magdalena Koprowska  - Członek Zarządu