Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej

Pracowników Komunikacji dyżuruje w biurze administracji

znajdującym się w klatce czwartej naszego budynku

w każdy czwartek w godzinach od 18:30 do 20:00.