SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 

Anna Skrzyńska        - Przewodnicząca Rady

Grzegorz Sławiński    - Sekretarz Rady

Krystyna Wolniewicz  - Członek Rady