Posiedzenia Rady Nadzorczej

Zazwyczaj odbywa się od sześciu do kilkunastu posiedzeń Rady Nadzorczej rocznie. Często są to posiedzenia łączone Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni.