Szanowni Państwo 

 

W związku z powtarzającymi się pytaniami o zaplanowane przez

Spółdzielnię remonty pragnę poinformować, iż oprócz trwającego

remontu instalacji centralnego ogrzewania trwa remont głównych

linii zasilających budynek w energię elektryczną. Jeszcze w bieżącym

roku, przed nastaniem mrozów planujemy renowację poszycia dachu

na odcinku klatki nr X oraz w miarę możliwości doraźny remont

balkonów (w pierwszej kolejności tych od strony ulicy Wawelskiej).

Oprócz powyższego dokonywać będziemy bieżących napraw

np. rynien, izolacji na strychach czy obróbek blacharskich.

 

W sprawie uzyskania bardziej szczegółowych informacji odsyłam do zapoznania się z dokumentacją przedstawioną na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 28.06.2018 r.

 

                                                        Administrator