Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na stronie internetowej nie będą publikowane protokoły z Walnych zgromadzeń spółdzielni oraz uchwały zawierające dane osobowe.

Dokumenty te dostępne są do wglądu dla spółdzielców w biurze spółdzielni mieszczącym się przy ul. Uniwersyteckiej 1.